BENG in Waterrijk

Dat alle woningen in Waterrijk 'BENG 2=0' zijn, zal je waarschijnlijk totaal niets zeggen. Toch is het wel degelijk belangrijk om hier even kort bij stil te staan, want het heeft alles te maken met de maandelijkse energiekosten van deze woningen. Die zijn namelijk door die 'BENG 2=0' heel laag. En dat scheelt, elke maand weer. Heel veel! 

image alt

BENG 1, 2 en 3

BENG staat voor 'Bijna Energie Neutrale Gebouwen' en geldt voor alle nieuwbouwwoningen die na 2021 zijn gebouwd. Doel hiervan is dat iedere (nieuwe) woning in Nederland bijna helemaal zelf zijn energie moet kunnen opwekken voor verwarming/koeling, warm water en ventilatie.

Alle nieuwbouwwoningen moeten in Nederland voldoen aan 3 verschillende BENG-indicatoren:

  • BENG 1 Warmtebehoefte: een eis voor een optimale kwaliteit van de buitenkant van een gebouw (isolatie en isolerend glas), om de warmtebehoefte te beperken.

  • BENG 2 Fossiel energiegebruik: BENG-eis 2 stelt een grens aan de hoeveel CO2 de benodigde energie mag uitstoten, voor verwarming/koeling, warm water en ventilatie.

  • BENG 3 Aandeel duurzame energie: van de benodigde energie voor verwarming/koeling, warm water en ventilatie van de woning, moet een groot deel afkomstig zijn uit zon, water, buitenlucht en bodem (duurzame energie).

image alt

BENG in Waterrijk

De BENG-eisen garanderen de toekomstige bewoners van Waterrijk fase 3B lagere energiekosten. En door de plaatsing van (extra) zonnepanelen op de woningen wordt zelfs bereikt dat de opgewekte zonne-energie (bij normaal energieverbruik) voldoende is voor warm water, het ventileren en het (via vloerverwarming) verwarmen én koelen van de woning. Je betaalt dan alleen nog voor het verbruik van elektrische apparaten in je woning.  

Fossiele energie (gas) is voor de woningen dus niet nodig, en dat betekent ook geen uitstoot van CO2. En daarmee zijn de woningen BENG 2=0. Dat scheelt in de energiekosten, want die zijn bij een normaal energieverbruik heel laag. Elke maand weer. Je woning draagt daarmee ook nog eens bij aan een schonere toekomst. 

image alt

Een A met 4 sterren

Per 1 januari 2021 is ook het nieuwe energielabel van kracht, aangepast aan de nieuwe normering van BENG. Voorheen hadden alle nieuwbouwwoningen een 'gewoon' energielabel A. Een nieuwbouwwoning die is aangekocht ná 1 januari 2021 heeft minimaal een energielabel A++. 

Maar in Waterrijk fase 3B gaan we nog een aantal stappen verder. Door 'BENG 2=0' realiseren we het hoogst haalbare energielabel: een A met 4 sterren. Volledig duurzaam!

Iets vragen? Meer nieuws
Benieuwd naar de woningen? Bekijk het aanbod